SOU 1945:56

Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen