SOU 1945:57

Överarbetning av förslag angående läkarutbildningen (Statens offentliga utredningar 1941:27; Utbildningen till medicine licentiatexamen)