SOU 1946:20

Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- och veterinärväsendet