SOU 1946:45

Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln m. m