SOU 1946:49

Ärvdabalksakkunnigas förslag till föräldrabalk