SOU 1946:53

Betänkande om befolkningspolitikens organisation m. m