SOU 1946:62

Betänkande med förslag till lag om tryggande av byggnadsarbetares lönefordran m. m