SOU 1946:66

Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen