SOU 1946:74

Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m