SOU 1947:22

Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående handel med skrot, lump och begagnat gods