SOU 1947:24

Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan