SOU 1947:29

Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn