SOU 1947:30

Betänkande med förslag till lag om regionkommuner m. m