SOU 1947:31

Betänkande med förslag angående utbildning av befäl för handelsflottan m. m