SOU 1947:38

Lagberedningens förslag till jordabalk