SOU 1947:43

Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken