SOU 1947:46

Betänkande angående familjeliv och hemarbete