SOU 1947:58

Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen