SOU 1947:72

Betänkande med förslag angående försvarets organisation