SOU 1947:79

Betänkande med förslag angående Riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor