SOU 1947:8

Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m