SOU 1947:80

Redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament