SOU 1947:85

Betänkande med förslag rörande vissa frågor avseende det inrikes trafikväsendet