SOU 1948:49

Betänkande med förslag angående yrkesutbildning inom jordbruk och skogshantering