SOU 1948:53

Betänkande med förslag angående folktandvårdens organisation m. m