SOU 1949:45

Betänkande med förslag till nya medborgarskapslagar för Danmark, Norge och Sverige