SOU 1949:63

Betänkande med förslag angående domkyrkornas förvaltning och ekonomi