SOU 1949:8

Betänkande angående förbättrad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden