SOU 1950:29

Betänkande angående arbets- och kapitalkostnaderna i jordbrukskalkylen