SOU 1950:31

Betänkande med förslag till lag om prästmöte och stiftsmöte m. m