SOU 1950:33

Allmän pensionsförsäkring : principbetänkande : undersökningar och förslag