SOU 1950:35

Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående avdrag vid taxering för utländska skatter