SOU 1950:42

Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp