SOU 1950:45

Planväsendets uppgifter och organisation