SOU 1950:47

En anstalt för svårbehandlade : Ungdomsanstaltsutredningens betänkande