SOU 1951:18

Betänkande med förslag till förordning angående upphandling och arbeten för statens behov m. m