SOU 1951:33

1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen