SOU 1951:47

Anstaltsvårdades rätt till folkpension m. m