SOU 1952:25

Betänkande med förslag till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen