SOU 1952:44

Principbetänkande angående driftbidrag till primärkommuner