SOU 1952:50

Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget : översikt