SOU 1955:19

Administrativt rättsskydd : principbetänkande angående besvärsinstitutet och därmed sammanhängande ämnen