SOU 1956:25

Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk : lagförslag