SOU 1956:28

Rådhusrätts sammansättning i brottmål