SOU 1956:55

Skyddslag : Strafflagberedningens slutbetänkande