SOU 1959:23

Arméns befäl : befälsordningen vid infanteriet med principiell tillämpning på övriga truppslag