SOU 1959:40

Avveckling av fideikommissen : förslag