SOU 1959:41

Ordförklaringar och sakupplysningar till 1917 års bibel