SOU 1960:24

Lagberedningens förslag till jordabalk m. m