SOU 1960:26

Lagberedningens förslag till jordabalk m. m